دسامبر 12, 2016
دکتر امیر پیرایش رئیس کمیته روانشناسی ورزشی فدراسیون پهلوانی و زورخانه ای

دکتر امیر پیرایش رئیس کمیته روانشناسی ورزشی فدراسیون پهلوانی و زورخانه ای

دکتر امیر پیرایش رئیس کمیته روانشناسی ورزشی فدراسیون پهلوانی و زورخانه ای شد طی حکمی از سوی علی دادگر (سرپرست […]
می 3, 2021

اقدامات و راهکارهای قبل از ازدواج:

در نظر گرفتن سازمان و یا مرجعی جهت تمرکز نمودن بر مسائل خانواده: چاره اندیشی در راه تشکیل چنین ارگانی […]