دسامبر 12, 2016
دکتر امیر پیرایش رئیس کمیته روانشناسی ورزشی فدراسیون پهلوانی و زورخانه ای

دکتر امیر پیرایش رئیس کمیته روانشناسی ورزشی فدراسیون پهلوانی و زورخانه ای

دکتر امیر پیرایش رئیس کمیته روانشناسی ورزشی فدراسیون پهلوانی و زورخانه ای شد طی حکمی از سوی علی دادگر (سرپرست […]
می 6, 2021

اعتماد در زندگی مشترک

اعتماد چیست؟ و در زندگی مشترک چگونه به‌وجود می‌آید و چگونه باقی می‌ماند؟ دکتر امیر پیرایش، می‌گوید «اعتماد یعنی شریک […]