دسامبر 12, 2016
دکتر امیر پیرایش رئیس کمیته روانشناسی ورزشی فدراسیون پهلوانی و زورخانه ای

دکتر امیر پیرایش رئیس کمیته روانشناسی ورزشی فدراسیون پهلوانی و زورخانه ای

دکتر امیر پیرایش رئیس کمیته روانشناسی ورزشی فدراسیون پهلوانی و زورخانه ای شد طی حکمی از سوی علی دادگر (سرپرست […]
اکتبر 30, 2019
یادگیری اضطراب

یادگیری اضطراب

یادگیری اضطراب از مواردی است که در این مقاله به آن پرداخته شده است. به منظور اثبات اینکه اضطراب آموختنی […]
نوامبر 4, 2019
اريک فرام

اریک فرام

اریک فرام ( ۱۹۸۰-۱۹۰۰) یک مهاجر آلمانی بود که کتاب وی تحت عنوان « هنر عشق ورزیدن » که مفاهیم […]
نوامبر 4, 2019
وسواس فكری و عملی

وسواس فکری و عملی

در وسواس فکری و عملی به نظر می‌رسد که شخص مجبور است درباره چیزهایی فکر کند که همواره آرزو می‌کند […]
نوامبر 10, 2019
ثبات دلبستگی

ثبات دلبستگی

پژوهشگران معتقدند که طرح بندی دلبستگی در طول زمان ثابت می‌ماند در"موقعیت ناآشنا نوزادان ۱۲ ماهه [...]