دسامبر 12, 2016
دکتر امیر پیرایش رئیس کمیته روانشناسی ورزشی فدراسیون پهلوانی و زورخانه ای

دکتر امیر پیرایش رئیس کمیته روانشناسی ورزشی فدراسیون پهلوانی و زورخانه ای

دکتر امیر پیرایش رئیس کمیته روانشناسی ورزشی فدراسیون پهلوانی و زورخانه ای شد طی حکمی از سوی علی دادگر (سرپرست […]
می 3, 2021

کار کرد مطلوب خانواده

چنانچه روابط زناشویی رابطه ای است باشد پایه های لازم برای موفقیت آمیز بودن و مطلوب بودن عملکرد خانواده لرزان […]