دسامبر 12, 2016
دکتر امیر پیرایش رئیس کمیته روانشناسی ورزشی فدراسیون پهلوانی و زورخانه ای

دکتر امیر پیرایش رئیس کمیته روانشناسی ورزشی فدراسیون پهلوانی و زورخانه ای

دکتر امیر پیرایش رئیس کمیته روانشناسی ورزشی فدراسیون پهلوانی و زورخانه ای شد طی حکمی از سوی علی دادگر (سرپرست […]
می 10, 2021

عوامل استحکام و پایداری زندگی مشترک

 جامعه شناسانی چون ژانت و لوئر عوامل استحکام و پایداری زندگی مشترک را مورد بررسی قرارداده و این عوامل را […]