دسامبر 12, 2016
دکتر امیر پیرایش رئیس کمیته روانشناسی ورزشی فدراسیون پهلوانی و زورخانه ای

دکتر امیر پیرایش رئیس کمیته روانشناسی ورزشی فدراسیون پهلوانی و زورخانه ای

دکتر امیر پیرایش رئیس کمیته روانشناسی ورزشی فدراسیون پهلوانی و زورخانه ای شد طی حکمی از سوی علی دادگر (سرپرست […]
می 5, 2021

اشتغال زنان

زنان شاغل  بنا به نظرآقای دکتر پیرایش، اشتغال زنان از ساختار اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی جامعه و نظام شخصیتی خود زنان […]