اثربخشی زوج درمانی مبتنی بر خود نظم بخشی کوتاه مدت (SRCT) بر کاهش پرخاشگری ارتباطی پنهان زناشویی، تغییر الگوهای ارتباطی و کاهش نارسایی هیجانی زوجین متعارض

     هدف اصلی ازدواج، ارتباط است. ارتباط به زن و شوهر این امکان را می­دهد که با یکدیگر به  بحث و تبادل نظر بپرداز...

ادامه مطلب