دسامبر 12, 2016
دکتر امیر پیرایش رئیس کمیته روانشناسی ورزشی فدراسیون پهلوانی و زورخانه ای

دکتر امیر پیرایش رئیس کمیته روانشناسی ورزشی فدراسیون پهلوانی و زورخانه ای

دکتر امیر پیرایش رئیس کمیته روانشناسی ورزشی فدراسیون پهلوانی و زورخانه ای شد طی حکمی از سوی علی دادگر (سرپرست […]
می 6, 2021

توصیه های تربیتی برای بحران زدایی در زندگی زناشویی

آقای دکتر پیرایش در این مورد عنوان می کند : شخصیت همسرتان هر چه باشد شما هم نیاز به دوباره […]