۱۲ راهکار برای شوهری که فقط کار براش مهمه و به شما اهمیتی نمیده!

هنگامی که یکی از زوجین زمان زیادی را به کار اختصاص می دهد، چه از روی ناچاری و چه انتخابی، زمان کمتری برای پرورش ازدواج و داشتن رابطه

عالی و شاد با خانواده خود دارد.

ادامه مطلب