دسامبر 12, 2016
دکتر امیر پیرایش رئیس کمیته روانشناسی ورزشی فدراسیون پهلوانی و زورخانه ای

دکتر امیر پیرایش رئیس کمیته روانشناسی ورزشی فدراسیون پهلوانی و زورخانه ای

دکتر امیر پیرایش رئیس کمیته روانشناسی ورزشی فدراسیون پهلوانی و زورخانه ای شد طی حکمی از سوی علی دادگر (سرپرست […]
نوامبر 28, 2019

طرح تاپ

ژانویه 15, 2020

مشاوره مشکلات فردی

مشاوره مشکلات فردی فرصتی شخصی برای دریافت پشتیبانی و تجربه رشد در مواقع چالش برانگیز در زندگی است. مشاوره فردی […]