روانشناس خوبزوج درمانی
چرا خیانت؟
اردیبهشت ۲۰, ۱۴۰۰
اثربخشی زوج درمانی مبتنی بر خود نظم بخشی کوتاه مدت (SRCT) بر کاهش پرخاشگری ارتباطی پنهان زناشویی، تغییر الگوهای ارتباطی و کاهش نارسایی هیجانی زوجین متعارض
اردیبهشت ۲۰, ۱۴۰۰

چگونه قبل از ازدواج، احتمال طلاق را کاهش دهیم؟

شانزده موضوع اساسی وجود دارد که قبل از ازدواج لازم است درباره تک تک آن موضوعات صحبت شود و نظرات هر دو نفر با یکدیگر مبادله شود. در اهمیت این موضوعات همین بس که با توجه به درصد تفاهم دو نفر در این موضوعات، پیش‌بینی طلاق آن دو، در آینده، امکان‌پذیر می‌شود.

برخی از تست‌های روان‌شناختی، با توجه به نزدیک بودن یا دور بودن نظرات و عقاید هر دو نفر در این موضوعات، احتمال طلاق این دو نفر را در آینده پیش بینی می‌کنند.

در صورتی که تفاهم دو نفر در این موضوعات زیاد باشد احتمال طلاق کاهش می‌یابد و اگر تفاهم دو نفر در این موارد کم باشد، احتمال طلاق افزایش خواهد یافت.

بنابراین موضوعات زیر از این جهت اهمیت دارد که با طلاق آینده و رضایت‌مندی ازدواج ارتباط دارد.

موضوعات گفتگو به قرار زیر است:

1 ـ سرگرمی‌ها و علایق

2 ـ باورها و ارزش‌های دینی

3-باورها و اصول اخلاقی

4 ـ دوستان

5ـ اهداف، رشد و پیشرفت شخصی

6ـ خویشاوندان

7 ـ رابطه‌ی صمیمانه با همسر

8 ـ خانواده‌ی خود

9 ـ خانواده‌ی همسر

10 ـ حل اختلاف

11 ـ پول و مسایل مالی

12 خواسته‌ها و توقعات

13 ـ رویارویی با هیجان

14 ـ وظایف زن و مرد در خانواده

15 ـ فرزند و تربیت فرزند

16 ـ موضوعات جنسی