روانشناس خوبزوج درمانی
عوارض تنهایی
عوارض تنهایی
خرداد ۷, ۱۳۹۹
راه های جذب مردان و پسران مغرور
راه های جذب مردان و پسران مغرور
خرداد ۲۷, ۱۳۹۹

چک کردن گوشی موبایل همسر صحیح یا غلط

چک کردن گوشی موبایل همسر صحیح یا غلط


چک کردن گوشی موبایل همسر صحیح یا غلط است . پاسخ به این سوال مهم است

شریک زندگی شما از تختخواب برخاسته و به شما می‌گوید: “من می خواهم دوش بگیرم. من کمی بیرون خواهم رفت”
و شما می گویید “باشه”

سپس یک دقیقه بعد قفل درب حمام را می شنوید، دوش روشن می شود و سرانجام، صدای دلپذیر آب در آب به گوش میرسد
شریک زندگی شما گوشی خود را در کنار شما رها کرده و این اتفاق شما را وسوسه میکند تا درون آن سرک بکشید
شما رمز گوشی را میدانید و در تمام مدت استحمام فرصت جستجو در گوشی را دارید
با اشتیاق به جستجو در ایمیل‌ها و یا پیامهای متنی میگردید و این اقدامات خود را در سر خود توجیه می کنید
سوال اصلی این است ؟ چک کردن گوشی موبایل همسر صحیح یا غلط

اما در اینجا چند دلیل وجود دارد که نشان میدهد این یک ایده وحشتناک است!
با این کار شما اعتماد طرف مقابلتان را به خود نقض می‌کنید
شریک زندگی شما با گذاشتن تلفن در فضای باز و در کنار شما به شما اعتماد کرده‌است. او به شما احترام و ایمان نشان داده است.اما شما با جستجوی مخفیانه از طریق تلفن ، این اعتماد و احترام را می شکنید.
شما روابط خود را به خطر می‌اندازید
با نقض اعتمادی که به ظاهر با شریک زندگی تان داشتید، روابط خود را به عقب برگردانید.
اینکه متوجه شوید مشکوک است مهم نیست. این واقعیت که به همراه خود اعتماد ندارید نشان می‌دهد که شما با او در مسیر صحیح قدم نمی گذارید.
عدم امنیت، اعتقاد به اینکه او به شما متعهد نباشند ، در مورد جایی که واقعاً با آنها هستید ، با او صحبت کنید. با پنهان کردن چیزی، شما فقط در مسیر اشتباه پیش می روید!
شما نمی خواهید این اتفاق برای شما پیش آید
اگر قرار بود به آن حمام بروید ، مطمئناً می دانید که نمی خواهید شریک زندگی تان وسایل شخصی شما را مورد بررسی قرار دهد
بدیهی است که برخی از مردم به اندازه دیگران به این مورد اهمیتی نمی‌دهند، به خصوص کسانی که هیچ چیز برای پنهان کردن ندارند، اما حتی هنوز هم هیچ کس از شخصی که به طور پنهانی حمله به حریم شخصی خود داشته باشد لذت نمی برد.
با دیگران همانطور رفتار کن که می خواهی با تو رفتار شود.
این به طور معمول مؤثرترین بیان برای تعامل با افراد دیگر است. اگر نمی خواهید کسی با شما کاری انجام دهد ، احتمالاً نباید با آنها این کار را کرد.
به جای تلاش برای یافتن اطلاعات مشکوک و مرموز از طریق تلفن همراه سعی کنید صادقانه با او صحبت کنید
اگر گمان می کنید که چیزی را پنهان کرده است ، از او بخواهید. قبل از از بین رفتن اعتماد آنها ، با آنها صحبت کنید.
این صداقت مقدم به مراتب بهتر از آن است که اطلاعات شخصی آنها را هنگامی که در اطراف نیستند به طور پنهانی بررسی و کنکاش کنید.
اگر واقعاً به شریک زندگی خود اعتماد دارید ، مجبور نخواهید شد این گزینه را در نظر بگیرید.
اگر هنوز هم اشتیاق به انجام این کار دارید ، پس باید ادامه رابطه خود را جدی بگیرید.
شاید شما با شخصی باشید که واقعاً نمی خواهد در کنار شما باشد. یا شاید شما با کسی هستید که واقعاً نمی خواهید با او باشید! در هر صورت ، قطعاً یک مسئله عمیق تر و اساسی وجود دارد.