روانشناس خوبزوج درمانی
خانواده درمانی چیست؟
آذر ۲۴, ۱۴۰۱
100 سوالی که قبل از ازدواج باید بپرسید!
اسفند ۳, ۱۴۰۱

پیش شرط های لازم برای رسیدن به شناخت قبل از ازدواج

مهم ترین قدم رسیدن به خود آگاهی و طی کردن مراحل خود شناسی است فرد باید قبل از هر انتخابی نقاتع قوت و ضعف خود را به طور
کامل بشناسد هدف ها و ارزش های زندگی اش را مشخص کند و با شناسایی ملاک هایی یک انتخاب موفق دست به انتخابی شایسته بزند
روانشناسان معتقدند فردی می تواند انتخاب شود و دست به انتخاب بزند که مراحل پنجگانه بلوغ (رشد جسمانی- عقلانی- اجتماعی-
اخلاقی- عاطفی و روانی گذرانده باشد.
1- در جست و جوی همسر
نه تنها به دنبال شخصی می گردیم که آینده مان با او سهیم شویم بلکه فردی را می خواهیم که بخشی از گذشته مان نیز با او مشترک باشد
اگر پدر و مادر یا قوم و خویشی را تحسین می کردیم به احتمال زیاد در پی همسری هستیم که از نظر مالی تامین باشد و احیانا کمبود هایی
را که در دوران کودکی و نوجوانی احساس می کردیم پر کند اگر احساس می کنید که دوران کودکی و نوجوانی تان بیش از حد جدی بوده
است و خواهان شادی و خنده بوده اید احتمالا خواهان همسری هستید که شما را سرگرم کند و بخنداند.
2- معیارهای انتخاب همسر
اگر شناسنامه تان را ورق بزنید چهار واقعه زندگی در آن آمده است (تولد- ازدواج-طلاق-فوت) که فقط در ازدواج و طلاق مختارید که انتخاب
کنید و تصمیم بگیرید. بنابر این ازدواج باید با مطالعه و بر اساس معیارهای حقیقی همسر را انتخاب کرد.
3- معیار اخلاق در ازدواج
1- عصبانیت 2-مردانگی 3- قدردانی 4-ابراز علاقه 5-تعصب و غیرت