17 نکته برای گفتگو با یک دختر
17 نکته برای گفتگو با یک دختر
آگوست 1, 2020
شکست عشقی
شکست عشقی
آگوست 9, 2020

واکنش مردان پس از جدایی

واکنش مردان پس از جدایی

واکنش مردان پس از جدایی

ما در مورد جدایی زنان بسیار شنیده ایم. معمولا یک زن بعد از جدایی زندگی خود را در فرزندانش خلاصه می‌کند.

او پول کمی دارد. موقعیت اجتماعی خود را از دست داده است. در اجتماع بودن به دلیل داشتن فرزند برای او سخت است.

معمولا یک زن بعد از جدایی از عدم اعتماد به نفس و عدم امنیت مالی رنج می‌برد.به دلیل داشتن فرزند، یافتن کار برای او دشوار است

همچنین داستانهای زیادی در مورد مردانی که جدا شده‌اند وجود دارد. در ظاهر به نظر میرسد که مردان بسیار راحت تر با زندگی بعد از جدایی کنار می‌آیند زیرا آنها فرزند ندارند و با نداشتن فرزند بسیار راحت‌تر از زنان کنار می‌آیند.

آنها به زندگی آینده با همسری جدید و فرزندانی جدید فکر می‌کنند اما در واقع اینطور نیست. مردان هم پس از جدایی دچار اندوه بسیار میشوند

از نظر یک زن، جدایی سخت است، اما در مورد مردان چیست؟ چگونه آنها با طلاق برخورد می کنند؟ داستان آنها چیست؟

بسیاری از زنان فکر میکنند که مسئله مالی مهمترین موضوع و دغدغه آنها بعد از جدایی است و این مسئله بریا مردان بی اهمیت است درحالیکه اینطور نیست.

مردان در برخی زمینه ها قادر به کنترل احساسات خود بهتر از زنان هستند

تحقیقات اخیر نشان داده است که بیش از دو سال پس از طلاق ، 41 درصد از مردان هنوز از عدم موفقیت ازدواج خود ناراحت هستند

برای بیشتر مردانی که مورد بررسی قرار گرفتند احساس از دست دادن، احساس نوعی تضعیف، غم و اندوه مطلق از راهی که تماس با فرزندان خود را از دست داده اند، عصبانیت و سردرگمی بعد از جدایی وجود دارد

همچنین در این مطالعه با مردانی مواجه شده اند که اگرچه زخم خورده و غمگین هستند، اما زندگی جدیدی پیدا کرده اند که برای آنها موثر است. برای بیشتر مردان ، امید وجود دارد.

در نتیجه بطور کلی نمیتوان گفت که جدایی برای زنان بسیار سخت‌تر از مردان است. واکنش مردان پس از جدایی کاملا متفاوت از هم بوده و مردان بنا به شخصیت خود واکنش‌های متفاوتیدر مقابله با این اتفاق ناگوار نشان میدهند