نحوه برخورد افراد خانواده با افراد معتاد
اردیبهشت ۹, ۱۴۰۰
خانواده سالم و خانواده ناسالم:
اردیبهشت ۹, ۱۴۰۰

مشاوره در تنظیم خانواده

هدف از برنامه های تنظیم خانواده این است که زنان حاملگی پرخطر نداشته باشند یعنی در سن کمتر از 18 سالگی و بالای 35 سال باردارنشوند، فاصله دو بارداری آنها کمتر از 3 سال نباشد و بیش از 3 بار باردارنشوند و حاملگی ناخواسته نیزنداشته باشند.

از اهداف دیگر برنامه تنظیم خانواده:

  1. کاهش مرگ و میر مادران
  2. کاهش مرگ و میر کودکان و سالم به دنیا آمدن آنان و کاهش بیماریهای ژنتیکی
  3. جلوگیری از سوء تغذیه مادران و کودکان با فاصله گذاری مناسب بین فرزندان
  4. پیشگیری از سقط های غیرایمن که اغلب به دنبال حاملگی ناخواسته رخ می دهد.
  5. ایجاد فرصت بیشتر برای برقراری ارتباط عاطفی و مناسب بین والدین با یکدیگر و فرزندان
  6. افزایش مشارکت زنان در فعالیت های اجتماعی و اقتصادی
  7. بهبود کیفیت روابط زناشویی همسران
  8. تأمین سلامت زنان و کودکان

سلامت مادران و کودکان جامعه که از اهداف مهم برنامه تنظیم خانواده است در گرو یک مشاوره دقیق و موثر است.

مشاوره به ارتباط دو طرفه ای می گویند که در جریان آن مشاور به مراجعه کننده کمک می کند تا در مورد استفاده یا عدم استفاده از وسایل پیشگیری از بارداری تصمیم گیری کند و در صورتی که تصمیم به استفاده از وسائل گرفت، مناسب ترین روش را با توجه به شرایط و نیاز خود انتخاب کند. دریافت اطلاعات صحیح باعث می شود روش انتخابی به طور صحیح مورد استفاده قرار گیرد، درصد شکست استفاده از روش کاهش و طول استفاده از آن افزایش یابد.یکی از عوامل موثر در موفقیت برنامه های تنظیم خانواده جلب مشارکت مردان است، مشارکت کم مردان در برنامه تنظیم خانواده ناشی از مسائل متعددی است، نگرش منفی افراد جامعه، برخورد منفی اعضاء خانواده ،ناآگاهی زنان از حقوقشان که باعث می شود تنها خود را مسئول پیشگیری از بارداری بدانند، کم رویی مردان برای مراجعه به مراکز بهداشتی درمانی و درخواست تنظیم خانواده، غرور مردانه و باورهای غلط فرهنگی و اعتقادی از جمله مشکلات عدم مشارکت مردان در برنامه های تنظیم خانواده است، با توجه به اینکه مردان به عنوان شرکای سلامت مادران در بسیاری از زمینه ها نقش تصمیم گیرنده و مهمی را ایفا می کنند وهمچنین دسترسی و آگاهی نسبت به تنظیم خانواده می تواند مرگ ومیر مادران را تا یک سوم ومرگ کودکان را تا 20درصد کاهش دهدنتیجه می گیریم  با مشاوره و راهنمایی خانواده ها می توان بسیاری از مشکلاتی که ناشی از عدم اطلاع و آگاهی افراد است را رفع نمود