اقدامات و راهکارهای قبل از ازدواج:
اردیبهشت ۱۳, ۱۴۰۰
کار کرد مطلوب خانواده
اردیبهشت ۱۳, ۱۴۰۰

راهکارهای بعد از ازدواج:

 توجه به نکات اصولی و اساسی در زندگی مشترک:

نکات لازم و اساسی در جهت بقاء خانواده را می توان در صورت وجود بستر مناسب از قبیل کلاسهای مخصوص زوج های جوان مطرح نموده و فنون لازم را جهت حفظ روابط سالم در زندگی زناشویی به آنان انتقال داد.

آشنایی زوجین با اصول رفتارهای جنسی:

آشنایی با اصول رفتارهای جنسی بخش مهمی از زندگی فردی هر یک از زوجین است، زیرا یکی از انگیزه های مهم ازدواج تمایلات جنسی است و در طلاق و آسیبهای خانوادگی نیز یکی از علل و عوامل موثر است. در جوامع کوچک، حجب و حیا و فرهنگ جامعه اجازه نداده است که افراد دانش کافی در این زمینه را کسب کنند و اکثر خانواده ها اطلاعات خود را تجربی کسب نموده اند و یا بطور جسته گریخته از افراد مختلف کسب دانش نموده اند که در مواردی نیز مبتنی بر انحرافات و رفتارهای غلط می باشند و هر خانواده ای لازم است دانش کافی در زمینه مسائل جنسی کسب نماید.

در دسترس بودن مکان هایی جهت حل تعارضات زناشویی:

خوشبختانه در حال حاضر تأسیس اورژانس اجتماعی که تحت نظر سازمان بهزیستی اداره می گردد یکی از نقاط قوت در حل مشکلات اجتماعی نظیر اختلافات خانوادگی و در زوجین متقاضی طلاق علاوه بر سایر فعالیتهای آن می باشد. اما اطلاع رسانی کافی در این مورد صورت نگرفته و بسیاری از زوجین جوان از آن اطلاعی ندارند.

چنانچه از نظر قانونی زوجین ملزم می شوند که باید گواهی لازم جهت ازدواج را از چنین مراکزی داشته باشند و این مراکز نیز با داشتن مشخصات و آدرس زوجین جوان بتوانند مراقبتهای لازم و آموزش های متناسب راحتی با حضور در منازل بخصوص در سالهای اول زندگی به زوجین جوان ارائه نمایند می تواند نقطه عطفی در کاهش طلاق باشد.

زوج درمانی:

یکی از مهمترین علت مشکلات زناشویی و تعارضات خانوادگی سوء تفاهم بین زن و شوهر است. در زوج درمانی زوجین که در مرحله تصمیم گیری طلاق قرار دارند با شرکت در جلسات زوج درمانی که علاوه بر زوجین معمولاًفردی متخصص در این زمینه وجود دارد، زمینه های ایجاد تعارض را بررسی و به راه های توقف آن آگاهی می یابند. نتایج تحقیقات متعدد نشان داده است که این روش اگر به صورت علمی و دقیق اجرا شود بسیاری از تعارضات خانوادگی زوجین را بهبود می بخشد.

خانواده درمانی:

تخصص و حرفه خانواده درمانی یکی از فنون نسبتا جدید در حوزه روانشناسی است. در این نوع درمان برای حل مشکل خانواده یا یکی از اعضا آن کل سیستم خانواده مورد توجه قرار می گیرد و تلاش می شود علل بروز و عوامل تشدید کننده مشکل در داخل خانواده و در نوع روابط اعضا با یکدیگر و حتی با حضور والدین و فررندان زوجین مورد بررسی قرار گیرد.

جلوگیری از دخالت دیگران در زندگی:

آقای دکتر پیرایش اظهار داشت، بسیاری از دخالت های دیگران ممکن است از روی دلسوزی بوده اما چون بر اساس تجربه و یا بدون اساس علمی است نمی تواند مشکلی از زندگی زوجین را حل نموده بلکه مشکلات را بیشتر نیز خواهد کرد. والدین نیز باید توجه داشته باشند تا از دخالت های غیر منطقی در زندگی فرزندانشان بپرهیزند و تصمیم گیری در زندگی مشترک آنان را به خودشان واگذار نمایند. تفهیم دقیق شرایط ضمن عقد به زوجین: عقد ازدواج قراردادی است که بر اساس آن حقوق و تکالیف مشخصی بر عهده زوجین قرار می گیرد. بسیاری از زوجین همانند همه ما که عادت کرده ایم که نخوانده پای قراردادها را بدون اطلاع از مفاد و بندهای آن امضا می کنیم نیز از این قاعده مستثنی نیستند. در سند ازدواج دوازده مورد به عنوان شرایط ضمن عقد درج شده که باید زوجین هر دو آن را امضا نمایند . بر اساس بند 178 مجموعه بخش نامه های ثبتی سازمان ثبت اسناد مصوب شورای عالی قضایی، سردفتران مکلفند از لحاظ شرعی و قانونی پیش از انشای عقد ازدواج شروط مندرج در سند ازدواج را برای زوجین قرائت و تک تک شرط ها را به آنها تفهیم نمایند که قبول و امضای همه این شرایط الزامی نیست و منوط به توافق طرفین است. بسیاری از زوج ها در هنگام عقد با شرایط ضمن عقد آشنا نبوده و تمام شروط را امضا می کنند که امضای شرایط ضمن عقد به معنای پذیرش مسئولیت است. لذا تفهیم شرایط ضمن عقد برای زوجین امری ضروری است تا از این شرایط آگاهی پیدا کنند و مواردی که زن می تواند تقاضای فسخ ازدواج را نماید را مورد توجه قرار دهند. چون بخش عمده ای از موارد طلاق به دلیل ناآگاهی زوجین از شرایط ضمن عقد و موارد مشابه است.