طی حکمی از سوی علی دادگر (سرپرست فدراسیون) امیر پیرایش به عنوان رئیس کمیته روانشناسی ورزشی فدراسیون پهلوانی و زورخانه ای منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مرور نیوز، در حکم دادگر خطاب به پیرایش آمده است: با عنایت به تعهد، تجربه و سوابق ارزنده جنابعالی به موجب این حکم به عنوان رئیس کمیته روانشناسی ورزشی فدراسیون منصوب می شوید.