روانشناس خوبزوج درمانی
پرخاشگری
فروردین ۲۵, ۱۴۰۰
آسیب شناسی نقش زن و نظام خانواده در جوامع معاصر
اردیبهشت ۹, ۱۴۰۰

خیانت چیست

خیانت در زندگی زناشویی مسئله مهمی است که در جوامع امروزی زیاد شده است و بنیان خانواده ها را متزلزل ساخته است. خیانت معمولا زمانی در زندگی زناشویی  بوجود می آید  که خانمی فکر کند شوهرش به او اهمیتی نمی دهد و برایش ارزش قائل نیست  در دنیا تقریبا مقدار آقایانی که به خانمشان خیانت میکنند از خانمها زیادتر است ولی پژوهشهای جدید نشان داد که در این سالها تعداد خانمهای خیانتکار زیادتر شده است.