روانشناس خوبزوج درمانی
زوج درمانی چیست؟
آذر ۲۱, ۱۴۰۱
مشاوره فردی چیست؟
آذر ۲۲, ۱۴۰۱

خانواده درمانی چیست؟

خانواده درمانی چیست؟

خانواده درمانی، نوعی از مشاوره روانشناسی (روان‌ درمانی) است که می‌تواند به اعضای خانواده در بهبود ارتباط و رفع
درگیری‌ها و تنش‌ها کمک کند
 این روش، اغلب درمانی کوتاه مدت است. در جلسات مشاوره، ممکن است تمام اعضای خانواده، یا تنها برخی از اعضا،
که توانایی شرکت در این جلسات را دارند، شرکت کنند.

انواع روش‌های خانواده درمانی کدام است؟

روش‌های مختلفی برای خانواده درمانی استفاده می‌شود، از این روش‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
خانواده درمانی ساختاری: این روش درمانی که توسط سالوادر مینوشین توسعه پیدا کرده، بر پنج اصل استوار است:
 1. تمرکز بیشتر بر روابط بین افراد تا وضعیت روانی انفرادی آن‌ها
 2. ماتریس هویت براساس روابط بین اعضای خانواده
 3. بهبود ساختار خانواده براساس روابط اجتماعی افراد
 4. کمک به خانواده در گذر از الگوهای رشد محدودکننده براساس چگونگی پاسخ و پیشرفت آن‌ها در جلسات مشاوره
 5. رشد خانواده به عنوان یک واحد و موجود قوی‌تر
  خانواده درمانی سیستمی: در این روش درمانی، هدف پرداختن به تعاملات بین افراد خانواده و بهبود این تعاملات،
  با هدف کاهش پریشانی و تعارضات درون خانواده است. این روش درمانی، می‌تواند شامل تمام اعضای خانواده
  باشد.
  روایت درمانی: در این نوع، فرد تشویق می‌شود که خودش بوده و بر مهارت‌های خود، برای حل مشکلات و به
  حداقل رساندن مشکلات کوچک روزمره تکیه کند. در این روش درمانی، افراد مجزا از مشکلاتشان در نظر گرفته
  می‌شوند. در این دیدگاه جدید، افراد احساس قدرت بیشتری می‌کنند، تا در الگوهای فکری و رفتاری خود تغییراتی
  ایجاد کرده و داستان زندگی خود را برای آینده بازنویسی کنند.
  خانواده درمانی بین نسلی: درمان بین نسلی، به درمانگر این توانایی را می‌دهد تا با بررسی تعاملات بین افراد در
  یک خانواده در چندین نسل و تحلیل تعاملات و مشاهدات خود، موضوعات، مشکلات و تعارضات اصلی در خانواده را
  درک کند. علاوه بر مسائل و مشکلات فعلی، درمانگر ممکن است درگیری‌ها، تعارضات و موقعیت‌های استرس‌زای
  احتمالی در آینده را نیز پیش‌بینی کرده و در نظر بگیرد.
  ارتباط درمانی: درمان مشکلات مربوط به ارتباط یک نیاز مشترک است، به‌خصوص در مواقعی که ریشه مشکلات
 6. بین زوجین، عدم ارتباط مناسب و کافی است. مشکلات ارتباطی، می‌تواند در نتیجه اختلافات فرهنگی و تفاوت در
 7. تجربه‌های شخصی آغاز شوند. موقعیت‌های دیگری که با ایجاد مشکلات ارتباطی همراه هستند شامل،
 8. ضربه‌هایی که شخص در گذشته خورده، پنهان‌کاری و مسائل بهداشتی می‌شوند. راه‌های زیادی برای پرداختن به
 9. مشکلات ارتباطی خواه برای بهبود توانایی‌های ارتباطی یک شخص، یا بهبود رابطه‌ی دو نفر در یک رابطه وجود
 10. دارد. یک درمانگر آموزش‌دیده، می‌تواند به فرد کمک کند تا تصمیم بگیرد بهترین راهکارها برای بهبود مهارت‌ها و
 11. توانایی‌های ارتباطی چیست، از این راهکارها می‌توان به گوش‌دادن فعال، اشاره کرد.
  آموزش روانشناختی: این روش، به آموزش افراد دچار مشکلات روانی و خانواده‌هایشان، به‌منظور توانمندسازی و
 12. افزایش حمایت از آن‌ها می‌پردازد. آموزش روانشناختی، روشی قدرتمند، برای مقابله با برچسب اجتماعی
 13. بیماری‌های روانی و کمک به افرادی است که به‌شکل روزمره با این مشکلات روبه‌رو هستند. اهداف این روش
 14. درمانی، شامل، انتقال اطلاعات، پشتیبانی از دارو و درمان، آموزش و پشتیبانی در کمک به خود و ایجاد یک مکان
 15. امن برای تخلیه است.
  هرکدام از این رویکردهای خانواده درمانی، بر حسب شرایط خانواده، نوع مشکل و تشخیص درمانگر انتخاب خواهد
 16. شد.روش های خانواده درمانی