روانشناس خوبزوج درمانی
یادگیری اضطراب
یادگیری اضطراب
آبان ۸, ۱۳۹۸
فوايد ازدواج سالم
فواید ازدواج سالم
آبان ۸, ۱۳۹۸

اهداف ازدواج

اهداف ازدواج

اهداف ازدواج بسیار است اما میتوان مهمترین آن را آرامش روحی و رسیدن ثبات در زندگی دانست

▪ آرامش
از مهمترین اهداف ازدواج ، دستیابی به یک آرامش روحی است .

قرآن کریم یکی از فلسفه‌های ازدواج را سکینه اعلام می نماید :

« ومن آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجاً لتسکنوا الیها وجعل بینکم موده ورحمه اِنَّ فی ذلک لایات لقوم یتفکرون »

و یکی از آیات (لطف) الهی آن است که برای شما از جنس خودتان بیافرید تا با یکدیگر آرامش و انس گیرید ومیان شما رأفت ومهربانی برقرار فرمود، همانا در این امر برای خردمندان نشانه‌های علم وحکمت حق آشکار است .

(در تعریف واژه اخلاقی سکینه می گویند که نوری ملکوتی است که خدا بردل افراد مؤمن نازل می‌نماید ودر نتیجه ترس، اضطراب و شتابزدگی از آن‌ها رخت بربسته ، موجب افزایش ایمان وپایداری آن‌ها می‌گردد.)

درجامعه امروز با وجود این همه عوامل مخّل آرامش مثل دشمنی‌ها، پریشانی‌ها ، تنهایی‌ها و…. ازدواج است که آرامش حقیقی را به انسان هدیه می‌کند.

امیر پیرایش دکترای روانشناسی زوج و پیش از ازدواج و بیش از ۲۰۰ متخصص دیگر در کلینیک ندای آرامش روان مشغول به فعالیت می‌باشند.